PROFISHOP tilbyder varer til industri, lager, butik og andre faggrupper
80 82 81 36
Menu
REACH - den europæiske kemikalielovgivning

REACH er den europæiske kemikalieforordning til registrering, vurdering, godkendelse og indskrænkning af kemiske stoffer. De skal sikre en høj beskyttelse af mennesker og miljø.

Generelle informationer om REACH

Den europæiske kemikalieforordning REACH trådte i kraft i 2007. REACH er en forkortelse for ”Regulation concerning the registration (registrering), evaluation (vurdering), authorisation (godkendelse) and restriction (indskrænkning) of chemicals“. Forordningen er en af de strengeste kemikalieforordninger i verden.

Når der i Europa fremstilles eller anvendes stoffer på mindst et ton om året, skal disse, efter REACH-forordningen trådte i kraft, registreres hos det europæiske kemikalieagentur (ECHA) i den finske hovedstad Helsinki. Generelt gælder REACH for alle kemiske stoffer, der fremstilles eller anvendes inden for EU, også for stoffer i blandinger eller fabrikater.

I den forbindelse pålægger REACH strenge krav, når stoffer klassificeres som særligt farlige: Så gives enten en specialgodkendelse til fremstillingen eller anvendelsen, eller håndteringen af stoffet bliver tilsvarende indskrænket.

Kemikalier, der regnes som særligt problematiske, er:

  • Kræftfremkaldende stoffer
  • Mutagene stoffer
  • Stoffer, der skader forplantningsevnen
  • Stoffer, der ikke kan nedbrydes i miljøet, ophobes i mennesker og dyr og er giftige
  • Stoffer, der ikke kan nedbrydes i miljøet, ophobes i mennesker og dyr, og som formentlig men endnu ikke dokumenterbart er giftige.

Stoffer, der er farlige på tilsvarende måde (f.eks. via en hormonel virkning)

REACH: Virksomheders ansvar i forbindelse med håndteringen af kemikalier

Ifølge den tidligere kemikalielovgivning var det myndighedernes opgave at kontrollere sikkerheden ved håndteringen af kemikalier. Derved opstod der ofte informations- og sikkerhedsmangler samt lange og tunge processer. I dag kræver REACH-forordningen, at producenter, importører og brugere selv registrerer deres kemikalier og påtager sig ansvaret for, at de anvendes sikkert. Risici, der opstår i forbindelse med stofferne, skal producenterne og brugerne selv vurdere, hvis den fremstillede eller importerede mængde er på mindst ti tons om året. Her gælder det at: ”Ingen data – intet marked”: Hvis et kemikalie ikke er registreret korrekt, må det ikke anvendes.

Myndighederne bedømmer virksomhedernes registreringer. Udvalgte kemikalier kontrolleres derefter for, om de har særligt problematiske egenskaber og udgør en risiko for mennesker eller miljø. Generelt er der intet godkendelseskrav i EU for kemiske stoffer: Grundlæggende gælder der et generelt anvendelsesforbud, på baggrund af hvilket ECHA (det europæiske kemikalieagentur) kan give en godkendelse. I den forbindelse skal producenten eller brugeren dokumentere, at vedkommende kan håndtere risiciene ved kemikaliet, eller at fordelene er større end den givne risiko.

Kemikalierne klassificeres og mærkes. I den forbindelse gælder den CLP-forordning (EF, nr. 1272 / 2008), der trådte i kraft i 2009. 

Hvorfor REACH?

Der er mange gode grunde bag den europæiske kemikalieforordning REACH:

  • REACH-forordningen er vedtaget for at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kan være forbundet med kemikalier. Indskrænkninger og forbud vedrørende fremstillingen og anvendelsen af kemikalier, hvis risici ikke kan kontrolleres, forebygger uacceptable risici. På lang sigt er det meningen, at de farligste kemikalier skal udskiftes med mindre farlige kemikalier.
  • Samtidig skal REACH bidrage til at styrke konkurrencedygtigheden i den kemiske industri i EU.
  • Desuden skal REACH fremme alternative metoder til bestemmelse af skadelige virkninger af stoffer med henblik på at begrænse brugen af dyreforsøg.
  • REACH har til formål at harmonisere de hidtidige kemikalielovgivninger og sørger for en mere hensigtsmæssig fordeling af ansvaret. Ikke mindst sikrer den nye europæiske kemikalieforordning også en bedre kommunikation i leverandørkæden, og at alle aktører i leverandørkæden kender mere til stoffernes egenskaber, når de anvendes.