Lesezeit: 4 Minuten

Indholdsfortegnelse

Der findes mange forskellige former for opbevaringsreoler. F.eks. tunge stativer, pallereoler og andre reoler til lagerudstyr og driftsfaciliteter samt kontorer, lounges og værksteder. I vores ordliste forklarer vi vigtige fagudtryk og tekniske termer, der er gældende for alle reoler.

A

Afstandsstykke

Et afstandsstykke bruges ved montering af pallereoler for at få en jævn afstand mellem stativerne.

Afviklingsdorn

En afviklingsdorn forhindrer runde genstande i at rulle.

Agraffe

Agraffen (eller klemmen) bruges til afstivning med langsgående stænger til at støtte reolen.

B

Belastningskapacitet

Se bæreevne.

Bjælker

Bjælker bruges til at gøre hylderne mere stabile, øge bæreevnen og forhindre bøjning af brug ved høje belastninger.

Bæreevne

Bæreevnen angiver den maksimale vægt, som hele reolen kan bære. Summen af belastningen på hylderne må ikke overstige den tilladte bæreevne. Bæreevnen påvirkes også af hyldens højde, og den kan godt være lavere end summen af hyldernes bæreevne. Overskrides bæreevnen, er der risiko for, at reolen falder sammen. Bæreevnen skal være synlig på reolen.

D

Dobbelt række

Hylder med to rækker, der er fritstående.

Dobbeltsidet

Dobbeltsidede reoler er fritstående og kan tilgås fra begge sider. Hylderne ligger på langsgående stænger, der gør hylden stærkere.

E

Enkeltsidet

I modsætning til en dobbeltsidet reol kan enkeltsidet reoler kun tilgås fra én side. De er ideelle til at montere på væggen.

G

Gangbredde

For at forebygge uheld, der er forårsaget af sammenstød med industrivogne, er det nødvendigt at have en sikkerhedsafstand fra lagerstativet, så der er plads til at bruge gaffeltrucks, palleløftere og lignende.

Grundfelt

Et reolgrundfelt er altså påkrævet i starten af en hylderække. Den består af to stel og mindst en hylde.

H

Hjørnebeslag

Hjørnebeslag bruges til at stabilisere reolsystemer. Hjørnebeslag bruges til reoler med både skrue- og plug-in systemer.

Hylder

Hylder bruges til at opbevare varer i alle former og størrelser, og de kan bruges til at opbevare stykgods.

Hyldebelastning

Hyldebelastningen angiver den maksimale bæreevne for hver hylde. Hvis dette overskrides, kan hylden falde sammen. Hyldebelastningen skal være synlig på hylden.

Hyldehøjde

Hyldehøjden er afstanden mellem gulvet og toppen af den øverste hylde eller mellem toppen af et rum og toppen af den næste hylde.

K

Kollisionsbeskyttelse

Hvis hylder læsses med gaffeltrucks, skal de have kollisionsbeskyttelse (beskyttelse mod stød) ved hjørneområderne. Denne beskyttelse skal være mindst 300 mm høj og kunne absorbere 400 Nm.

Krogarme

Krogarme er navnet på armene på reoler med krogarme. Runde eller lange genstande kan opbevares på krogarmene. Det kan f.eks. være træstykker eller rør. Hvis du vil sikre dem endnu mere, kan du gøre det ved en afviklingsdorn. Afhængig af modellen er krogarmene svejset eller skruet på reolen. Er de skruet på, er de justerbare i højden.

L

Langsgående stang

Langsgående stænger afstiver plug-in hylder diagonalt og bruges hovedsageligt til at stabilisere hylder. De har hver en agraffe i højre og venstre side og bruges i boltløse reolsystemer med bestemte intervaller.

Låsestift

Stængerne i pallereolerne er sikret med låsestifter, så de ikke ved et uheld kan løftes ud ved på-og aflæsning.

M

Montering

Opbevaringsreoler kan samles på flere måder. Skruesystemer er meget almindelige. Der findes også stikmontering, hvilket er nemt og hurtigt. Mange reoler er bygget med en kombination af skrue og stik. Visse hyldehøjder og belastningstyper kræver også en væg- eller gulvmontering.

N

Niveauer

Niveauer er de stablede lagerområder per hyldefelt. Ved pallereoler inkluderer nogle også gulvniveauet som opbevaringsplads. Hos Jungheinrich PROFISHOP er det dog kun løftestangsniveauerne, der tælles som niveauer. Det betyder, at gulvniveauet ikke tæller som lagerniveau i de tekniske data.

P

Paller

Paller kan bruges til både transport og opbevaring. De kan også bruges til at læsse og aflæsse varer ved hjælp af gaffeltrucks eller palleløftere.

Plukkasse

En plukkasse supplerer reoler med skrå hylder eller rullelister.

R

Reolinspektion

Nogle typer af reoler kræver regelmæssig inspektion af specialiseret personale. Ved inspektion kan skader, overtrædelser, mærkningskrav og andre defekter identificeres. Denne inspektion skal dokumenteres.

Rulleskinner

Lagrede varer kan nemt transporteres ved hjælp af rulleskinner i reolen.

S

Skrue/stikforbindelser

Med dette system monteres reolen ved hjælp af skrue- og stikforbindelser.

Stiksystem

Reoler med stiksystem består af T-profilrammer. Hylderne er fastgjort til rammen med hyldestøtter, og deres højde kan ændres uden brug af værktøj, så de kan tilpasses varerne. T-profilerne sikrer, at der er god stabilitet og bæreevne.

Slip-through beskyttelse

Slip-through beskyttelse forhindrer lagrede varer i at blive skubbet for langt igennem hylderne, når man har hylder i to rækker. Det bruges også til at sikre hylder i en række.

Spændelængde

Se hyldehøjde.

Spær

På pallereoler udgør de forreste og bagerste stænger lagerniveauet, som pallerne placeres på. Stængerne kan variere i bæreevne afhængigt af belastning. Med understøtninger af stål eller træ kan stykgods også opbevares på spær konstruktioner uden paller.

Stige

Du kan placere stiger på reolerne.

Stivning

Opbevaringsstativer er afstivede for et sikkert stativ. Stivningen med spændingskryds er primært i hyldereoler, mens den diagonale forstærkning hovedsageligt bruges i pallereoler.

Støtteprofil

Støtteprofiler er lodrette støtteelementer, der er forbundet til en understøtningsramme med et spændingskryds eller C-profiler. Ved hylder med skruesystem stilles støtteprofilerne med vinkel- og hjørneprofiler for at danne en bærende ramme, hvor hylderne kommer til at være.

T

Tilføjelsesfelt

Et tilføjelsesfelt kan kun tilføjes et grundfelt eller en eksisterende reol. For hver række af hylder kræves der først et grundfelt, hvor der efterfølgende kan tilføjes flere tilføjelseshylder. Den består af en ramme og flere hylder eller opbevaringsbakker. I modsætning til grundfeltet kan det ikke bruges individuelt.

T-profilramme

Se stiksystem.

Tværstiver

En tværstiver bruges til diagonalt at stive opbevaringsreoler.

Tværstænger

Tværstænger stiver paller og hyldereoler vandret og fungerer også som støtteoverflade til hylderne. Afhængigt af udstyret hænges tværstænger i plug-in-systemet ved hjælp af spænder eller skrues fast på støtteprofilen ved hjælp af et skruesystem.

V

Vinkelprofil

Se skruesystem.

Vinkelstøtte

Vinkelstøttere gør det muligt at opbevare gitterkasser sikkert. Fødderne på gitterkassen placeres på stativskinnerne.

Billedkilde:
© gettyimages.de –
serts
© gettyimages.de – Nickbeer