Lesezeit: 6 Minuten

Målene på gaffeltrucks og palleløftere er vigtige, så du kan bruge køretøjerne optimalt i forhold til lagerpladsen. Derfor råder vi dig til at opstille en række krav, før du vælger en gaffeltruck eller palleløfter. Ud over højden så er både bredden og længden samt egenvægt også vigtige. Det er dimensionerne på køretøjet, der er med til at bestemme stabiliteten og sikre svingninger. Målene på dit køretøj bestemmer naturligvis også, hvor på lagret du kan køre det, samt hvor hurtigt og sikkert du kan fragte og opbevare varer.

Mål på gaffeltrucks og palleløftere – køretøjets højde

Højden på gaffeltrucks og palleløftere er en af de vigtigste mål. Er køretøjet udstyret med en løftemast, er dette det højeste punkt på køretøjet. Det er vigtigt, at det er sikkert at køre igennem døre, porte og containere i virksomheden, og køretøjet ikke er for højt. Løftemastens højde afhænger af løftehøjden. Højden på gaffeltrucks og palleløftere bestemmes af enten overhead guarden (h6) eller højden på løftemasten (h1). Det er højden, der afgør, hvilke lagerområder der kan køres igennem uden at forårsage skade på køretøjet, godset eller bygningen.

Tegning af palleløfter, set fra siden.

Du skal være opmærksomhed på følgende punkter:

 • Højde på døre
 • Højde på porte
 • Højde på varehylder, der skal køres under
 • Gange i reolsystemer
 • Nedhængte loftselementer
 • Lifte til last

Vi anbefaler, at du tjekker alle områder på lageret, så du er sikker på, at der er plads til køretøjet. Husk også at overveje højden på køretøjet, hvis du vil bruge din gaffeltruck eller palleløfter til at betjene lastbiler (standard indvendig højde på 2600 mm), jernbanevogne (2000 mm) eller containere (dørhøjde på 2280 mm – 2585 mm).

I dit daglige arbejde er det vigtigt, at du ved, hvilken højde dine varer maksimalt skal opbevares i. Derfor er løftehøjden (h3) vigtig: Pallefødderne er ikke altid i samme højde som gaffelstøtten, men kan hænge nedenunder ved læsning. Her kræves en højere løftehøjde. Højdemasten (h4) er vigtig, hvis du skal udføre arbejde i en høj højde, f.eks. lige under taget.

Det er også vigtigt, at både gaffeltrucken eller palleløfteren har en såkaldt fri lift (h2). Denne er mellem 0 og 150 mm. På denne måde kan paller transporteres i en let hævet position. Den frie lift gør også, at gaflerne forhindres i at “”slibe” på gulvet. Der findes en særlig stor frilift på 1.000 mm. Dette er nødvendigt, hvis du skal stable i containere, eller hvis du skal køre igennem lave porte, når der skal læsses.

Frihøjde for køretøjer

Målene på gaffeltrucks og palleløftere skal sikre, at der er en tilstrækkelig frihøjde (m2, akselafstand) i det daglige arbejde. Frihøjden bestemmes i høj grad af dækstørrelsen på køretøjet. Hvis målene er for små, kan køretøjet ramme gulvet. Hjulassisteret gaffeltrucks har f.eks. en relativ lav frihøjde.

Tegning af frihøjden med og uden støttearmsløft

Sørg for, at kritiske “hældninger” i dit arbejdsmiljø ikke har en dårlig vinkel, og at stigningen er mellem 8 og 12,5 %.  Sådan sikrer du, at der ikke sker en kollision med overføringspladen. I forhold til hældningsvinklen og frihøjden på dit køretøj, skal du beregne arealet af overgangsbøjningen mellem hældning og niveau. Nogle gaffeltrucks og palleløftere har en “ramplelift”, der kan kompensere for en stejl kant.

Basislængde ved rampeløft

Højdeforskel (h)                   = Stigning (s)
Bund af den skrå overflade (l)

Bredden på gaffeltrucks og pallevogne

Især ved på- og aflæsning af lastbiler, vogne og containere gælder dette: Desto mindre bredden (b1) på køretøjet er, desto hurtigere kan du dreje og manøvre. Under trange forhold får du værdifulde sekunder med de “slanke” køretøjsdimensioner på en gaffeltruck eller palleløfter. For smalle enheder svarer gaffeltruckens bredde (b3) normalt til den samlede bredde. Ikke desto mindre kan du flytte en europalle med disse små køretøjer.

Tegning af den samlede bredde på gaffeltrucks og palleløftere

Et bredt køretøj har selvsagt brug for mere plads i gangene. En bredere sporbredde (b10 foran, b11 bagtil) giver generelt mere sikkerhed og stabile sving. Store varer kan ganske bekvemt transporteres og opbevares med en gaffeltruck eller palleløfter. Da gaffelvognene også ligger med lidt afstand, kan selv tung vægt flyttes hurtigt. Er vægten større end de normale 2 til 2,5 tons, anbefaler vi dog tunge gaffeltrucks og palleløftere. På disse er dimensionerne større, og de er også stærkere.

Når vi snakker om mål på gaffeltrucks og palleløftere, tales der kun om en særlig gaffelbredde som standard på 685 cm. Op til en bredde på 60 cm svarer de til gennemsnittet, da det med disse mål stadig er muligt at køre med en europalle.

Manøvredygtighed og køretøjslængde – vigtige mål af industrivogne

For at du kan handle hurtigt og præcist i hverdagen med en gaffeltruck eller palleløfter, skal du være opmærksom på køretøjets længde (L2). Det er primært bestemt af gaffellængden. Ifølge ISO-standarderne FEM3a og FEM3b er gaffellængderne mellem 1150 og 2400 mm. Hvis du skal have din gaffeltruck eller palleløfter med i en lastbil eller godselevator, er det vigtigt, den er kort, så du kan manøvre den hurtigt og præcist i selv trange rum.

Tegning over gaffeltrucks og palleløfteres længde.

Ud over bredden (b1) og drejeradiussen (Wa) på køretøjet bestemmer den såkaldte frontlængde på køretøjet kravet til gangbredden. Gangbredden er afstanden mellem modstående lagerenheder og bestemmes blandt andet af typen af køretøj – afhængigt af hvor meget plads der kræves ved manøvring og opbevaring med gaffeltrucks og palleløftere. Manøvredygtigheden bestemmes også af akselafstanden (y). En lille akselafstand gør venderadiussen kortere, men det forringer også kørslen, og det kan føre til ustabilitet i sving, hvis der er belastning.

Du kan også overveje, om f.eks. en trehjulet eller firehjulet gaffeltruck passer bedre til dine behov. Trehjulede gaffeltrucks er mere manøvredygtige, fordi de hurtigt og let kan styres ved hjælp af et styrbart baghjul. Vendecirklen er næsten den samme som køretøjets længde og er derfor meget lille. Gaffeltrucks med fire hjul har brug for mere plads til at dreje.

Palleløftere og gaffeltrucks’ egenvægt

For gaffeltrucks er egenvægten tomvægten for en gaffeltruck nemlig uden last og fører. Dette gælder også for palleløftere. I gennemsnit er det cirka det dobbelte af køretøjets lasteevne.

Effekten af egenvægten på tagets bæreevnen

Så snart gaffeltrucks eller palleløftere skal bruges i virksomheden, forudsætter det, at du har kontrolleret tagets bæreevne på forhånd. Især hvis bygningen er i flere etager, skal den samlede statistik tages i betragtning, særligt hvis du skal bruge køretøjet på de øverste etager. Hvis flere køretøjer skal bruges, øges belastningen, og du skal være sikker på, at gulvet kan bære dette. Under alle omstændigheder må loftets maksimalt tilladte bæreevne (kg / m²) ikke overskrides. Ramper, mobile overkørselsbroer og lignede skal også taget i betragtning, da disse reducerer bærevnen.

 • Eksempel på bereging: “2000” kg / m²”  betyder, at et areal på 1 m² maksimalt kan belastes med 2000 kg.

Så snart en gaffeltruck eller palleløfter er lastet med gods, taler man om den samlede vægt = egenvægt + lastvægt. Det er ikke kun vægten af en palleløfter eller gaffeltruck, der belaster, men også vibrationer, f.eks. når lasten sænkes eller bremser. For disse dynamiske kræfter anbefaler eksperter og ingeniører en stødfaktor på 1,4 for modvægtstabler.

Arealet beregnes ud fra køretøjets mål: (længden på køretøjet x længden) x største bredde.


Overfladebelastning (kg/m²) = (Egenvægt kg + belastning kg) x stødfaktor 1,4
                                                                              Længde m x Bredde m

Punktbelastningen af etagen

Ved brug af gaffeltrucks og palleløftere anbefaler vi, at du er opmærksom på typen af gulv. De specifikke hjultryk er særligt vigtigt for gulve. Det specifikke virker på gulvet via dækkontaktområder og skal kunne absorberes uden deformation. Dette er angivet i kg/cm². Dækkontaktområderne afhænger af:

 • Dækmateriale
 • Køretøjets egenvægt
 • Vægten af den last, der skal transporteres
 • Den dynamiske indflydelse ved opstart
 • Kørsel gennem kurver og opbremsninger

Dette gør, at en række underlag skal kendes i forhold til punktbelastningen ved arbejde med industrivogne:

 • Træ
 • Asfalt
 • PVC og Vinyl
 • Fliser, klinker og keramik

Det er her afgørende, at der foretages en grundig egenthedstest, når der skal køres med industrielle køretøjer.

Bemærk: De nævnte forskrifter er blot et udpluk af de vigtigste lovkrav. Du kan læse detaljerede oplysninger om dette i de anførte – og muligvis andre – samlinger af lovtekster. Ved implementering i virksomheden kan og bør eksperter konsulteres i tvivlstilfælde.

Billedkilde:
© gettyimages.de – 1933bkk