Lesezeit: 3 Minuten

God kulde- og varmeisolering er ikke kun vigtigt i boligbyggerier; det er også vigtigt i virksomheder. Det forhindrer energitab og sikrer, at den ønskede temperatur opretholdes. Der er forskellige varmeisolerende materialer, der kan bruges til at skabe en passende isolering.

Grundlæggende om varme- og kuldeisolering

Kulde- og varmeisolering går ind under udtrykket isoleringsteknologi. Teknologien bruges i bygninger og byggerier for at holde energitabet så lavt som muligt eller for at reducere det. Mens varmeisolering handler om at reducere varmetab, handler kuldeisolering om at holde kuldetabet så lille som muligt. Kulde- og varmeisolering har også et sikkerhedsaspekt. Du kan læse mere om specifikationerne i bygningsreglementets vejledning om energiforbrug.

Varmeisolering spiller en vigtig rolle i hus- og erhvervsbyggeri. Her handler det om at reducere energibehov og forbrug. Varmeisolering sænker blandt andet varmeudgifterne. Energibesparelsen tager også hensyn til miljøet, og det sænker energiregningen. Ofte bruges ikke-brændbare isoleringsmaterialer til varmeisolering, hvilket øger brandbeskyttelsen i virksomheder, boliger og offentlige bygninger.

Når det kommer til kuldeisolering, er det vigtigt at holde temperaturen så lav som muligt. F.eks. kan kølekamre drives på en energieffektiv måde, og systemtab kan reduceres. Isoleringsmaterialerne til kuldeisolering forhindrer varme i at trænge ind. De er også damp- og diffusionstætte. Det forhindrer korrosionsskader, akkumulering af kondens og fugtindtrængning i isoleringslaget.

Typiske anvendelsesområder

Kulde- og varmeisolering er ikke kun vigtigt for bygningsisolering, men også for udførelsen af visse kemiske og tekniske processer. Disse kræver ofte en nøjagtig temperatur, der kun kan opretholdes med passende isolering. Isoleringsteknologien bruges også til opbevaring af mad, til beskyttelse af rumfartøjer med et varmeskjold eller for at forhindre frostskader:

  • Bygningsisolering: For at få en behagelig rumtemperatur på kontorer og i værksteder er facader og indvendige vægge i bygninger termisk isoleret. Det sparer også på varmeudgiften.
  • Maskinisolering: Maskiner, der er godt isoleret, arbejder mere energieffektivt, og de faste temperaturer, der kræves til produktionsprocessen, opretholdes.
  • Kolde rum: Kølerum, f.eks. til opbevaring af fødevarer, skal have en konstant temperatur. Varerne forbliver friske takket være kuldeisolering.
  • Arbejdssikkerhed: Enhver, der er i kontakt med varme genstande og enheder eller arbejder i et kølerum, har brug for det rigtige udstyr. Her bruges der også tøj, der er kulde- og varmeisoleret.

Materialer til kulde- og varmeisolering

Alt afhængigt af hvilken isoleringseffekt, der kræves, bruges forskellige materialer til varme- og kuldeisolering. De kan være af naturlig eller syntetisk oprindelse. I nogle tilfælde får materialerne også en bestemt form for yderligere isoleringsegenskaber. Almindelige isoleringsmaterialer omfatter:

  • Opskummet plast som polystyren eller polyurethan.
  • Skummende elastomerer baseret på neoprengummi eller andre gummilignende materialer.
  • Uorganiske isoleringsmaterieler som mineraluld (glas eller stenuld), ekspanderet ler, perlit, calciumsilikat eller temperaturuld.
  • Naturlige isoleringsmaterialer fremstillet af vedvarende råvarer. Disse omfatter f.eks. træfibre og træuld samt fåreuld, kokosfibre, hamp- og hørfibre, kork, rør og isoleringsmaterialer fremstillet af genbrugsmaterialer (f.eks. papiraffald).

De enkelte isoleringsmaterialer kan fremstilles som isoleringsmåtter, fleece, i form af paneler eller på en rulle, afhængigt af anvendelsen. Udover de solide kulde- og varmeisolerende materialer er der også isoleringsmaterialer, der bruges som isoleringsmaterialer i bulk eller blæste isoleringsmaterialer. De omfatter celluloseflager eller isolerende skum, som også er kendt som PU-skum eller samlingsskum.

Følgende isoleringsmaterialer anvendes inden for de forskellige anvendelsesområder:

AnvendelseIsoleringsmateriale
VindueVinduer er isoleret med isoleringspaneler og gummipakninger. Desuden er moderne vinduer ofte udstyret med dobbelt isolerende glas, hvilket giver en bedre isolering af vinduerne.
VæggeOgså i vægge bruges isoleringsplader. Især i gamle bygninger er isolering udefra ofte undværet og i stedet isoleret indefra. Hulmure kan også ofte fyldes med løst isoleringsmateriale til god isolering af væg.
GulveGulve isoleres bedst med isolerende gulvmåtter. De er f.eks. lavet af termoplastisk vinyl og har dermed kuldeisolerende egenskaber til god isolering af gulve.
TagFleksible måtter og isoleringsplader er velegnede til isolering af lofter. De stabiliserer ikke kun rumtemperaturen; de har også en lydabsorberende effekt.
RørledningerRørledninger er isoleret med specielle isoleringsskaller, der har den rigtige form.
Maskiner og udstyrAfhængig af størrelse og tilgængelighed bruges isoleringsmåtter, paneler eller skaller til maskiner og udstyr.

Kulde- og varmeisolering til lager- og driftssudstyr

Kulde- og varmeisolering spiller også en vigtig rolle i lager- og driftsudstyr. Mange skabe og nøgleskabe har varmeisolerende egenskaber, så indholdet er godt beskyttet i tilfælde af brand. Specielle varmebeskyttelseshandsker giver også beskyttelse mod varme og flammer. Med isoleringsmaterialer, der kan tilpasses i størrelse, er kulde- og varmeisolering nemt at opnå.

Bemærk: De nævnte forskrifter er blot et udpluk af de vigtigste lovkrav. Du kan læse detaljerede oplysninger om dette i de anførte – og muligvis andre – samlinger af lovtekster. Ved implementering i virksomheden kan og bør eksperter konsulteres i tvivlstilfælde.

Billedkilde:
© gettyimages.de – dadoodas

© gettyimages.de – grinvalds