Lesezeit: 3 Minuten

IP-klasser definerer graden af beskyttelse af et hus mod kontakt med fremmedlegemer og vand. Forkortelsen IP står for “International Protection”. På engelsk bruges dog oftest “Ingress Protection”, hvilket betyder “indtrængningsbeskyttelse”. I daglig tale bruges ofte blot IP-klasser.

Hvad er IP-klasser?

Elektriske apparater og systemer udsættes for belastninger, specielt inden for industri og handel. De skal kunne modstå forskellige vejrforhold, støv, kemiske dampe eller fugt. Derfor skal enhederne installeres i huset på en sådan måde, at de ikke beskadiges af disse påvirkninger.

Der er indført IP-beskyttelsesklasser for de forskellige miljøforhold, der kaldes IP-koder. IP-koder definerer i hvilket omfang en enhed er beskyttet mod hvilke påvirkninger. En tocifret kombination af cifre angiver beskyttelsen i hvert tilfælde. Koden følger skemaet IP XY:

 • Det første ciffer (X) angiver beskyttelsesgraden for kontakt og beskyttelse af fremmedlegemer.
 • Det andet ciffer (Y) definerer vandbeskyttelsen.

De elektriske kontrolelementer på vores elektriske stablere og elektriske palleløftere er f.eks. beskyttet af en særlig indkapsling i henhold til den respektive IP-klasse. Det gør, at de er modstandsdygtige over for ydre påvirkninger og har en længere levetid end ubeskyttet udstyr.

IP-kode 1: Beskyttelse mod kontakt og fremmedlegemer

Det første ciffer i en IP-kode angiver, hvor godt en enhed er beskyttet mod kontakt (f.eks. med hænderne) og mod fremmedlegemer såsom støv og sten. Jo højere tal, jo større beskyttelse:

 • 0 = Ingen beskyttelse
 • 1 = Beskyttelse mod kontakt med håndtryk og større faste fremmedlegemer med en diameter på 50 mm eller mere
 • 2 = Beskytter mod kontakt med fingre og mellemstore faste fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm eller mere
 • 3 = Beskytter mod adgang med værktøj og små, faste fremmedlegemer med en diameter på 2,5 mm eller mere
 • 4 = Beskytter mod adgang med tråd og meget små, faste fremmedlegemer med en diameter på 1 mm eller mere
 • 5 = Komplet beskyttelse mod utilsigtet kontakt og beskyttelse mod støv i større mængder
 • 6 = Komplet beskyttelse mod utilsigtet kontakt og støv
Medarbejdere på et bryggeri læsser øl

IP-kode 2: Vandbeskyttelse

Det andet kodenummer i IP-klasser har at gøre med beskyttelse mod fugt og store mængder vand. Også her gælder, at jo større tal, jo bedre beskyttelse.

 • 0 = Ingen beskyttelse
 • 1 = Beskyttelse mod dryppende vand, hvis det falder lodret
 • 2 = Beskyttelse mod dryppende vand, hvis huset hælder op til 15°
 • 3 = Beskyttelse mod faldende vand op til en vinkel på 60°
 • 4 = Beskyttelse mod vand fra alle sider
 • 5 = Beskyttelse mod vandstråler fra alle sider fra en dyse
 • 6 = Beskyttelse mod stærke vandstråler
 • 7 = Beskytter mod midlertidig nedsænkning
 • 8 = Beskytter mod permanent nedsænkning

Overblik over de mest almindelige IP-klasser

Kombinationen af nummer 1 og 2 oplyser om IP-beskyttelsesklassen i forhold til kontakt med fremmedlegemer og vandbeskyttelse af en enhed. Er nummeret ikke relevant, erstattes det med et X. Det kan f.eks. give koden IPX4. De mest almindelige IP-klasser er vist i følgende tabel:

IP-KlasseBeskyttelsesklasseAnvendelsesområder
Hvad betyder beskyttelsesklasse IP20?• Beskyttelse mod kontakt med fingre og faste genstande med en diameter på 12,5 mm eller mere• Indendørs lamper, skifteskabe
Hvad betyder beskyttelsesklasse IP23?• Beskyttelse mod kontakt med fingre og faste genstande fra en diameter på 12,5 mm og faldende vand op til en vinkel på 60 °• Udendørslamper- og udstyr
Hvad betyder beskyttelsesklasse IP40?• Beskyttelse mod tråd og granulære fremmedlegemer• Enheder i tørre indendørs områder, hvor der f.eks. er støv
Hvad betyder beskyttelsesklasse IP44?• Beskyttelse mod tråd og granulære fremmedlegemer samt vand på alle sider• Lamper og apparater i fugtige rum, badeværelser og overdækkede udendørsarealer
Hvad betyder beskyttelsesklasse IP54?• Komplet beskyttelse mod utilsigtet kontakt
• Støvbeskyttelse
• Beskyttelse af vand på alle sider
• Inden- og udendørsrum
• Industrianlæg
• Værksteder
Hvad betyder beskyttelsesklasse IP55?• Komplet kontaktbeskyttelse
• Støvbeskyttelse
• Beskyttelse mod vandstråler
• Inden- og udendørs områder
• Tørrerum til køretøjer
Hvad betyder beskyttelsesklasse IP65?• Komplet beskyttelse mod utilsigtet kontakt
• Støv
• Beskyttelse mod vandstråler
• Fugtige rum
• Udendørsarealer
• Industrianlæg, hvor der bruges væsker eller meget støvede materialer
Hvad betyder beskyttelsesklasse IP67?• Komplet beskyttelse mod utilsigtet kontakt
• Støv
• Beskyttelse mod midlertidig nedsænkning
• Fugtige værelser
• Udendørs
• Områder
• Brusere/badekar
Hvad betyder beskyttelsesklasse IP68?• Komplet beskyttelse mod kontakt
• Støv
• Beskyttelse mod permanent nedsænkning
• Fugtige områder
• Udendørsområder
• Vandområder
• Vandtanke
• Kar osv.

Hvilken IP-klasse er egnet til idendørsområder?

IP-klasse 200 er tilstrækkelig til indendørsområder. Skal enheden beskyttes bedre mod kontakt og meget små fremmedlegemer, anbefales beskyttelsesklasse IP40. Det forholder sig dog anderledes i fugtige rum som badeværelser, køkkener eller industrianlæg, hvor der arbejdes med væsker. Her kræves mindst beskyttelsesklasse IP44. Udsættes enheder for vandstråler, bør den opfylde IP65-standarden. Hvis enheden er midlertidig eller permanent under vand, er IP-klasserne IP67 eller IP68 egnede.

Hvilket IP-klasse kræves til udendørsbrug?

Enheder i udendørsområder skal kunne modstå skiftende vejr. Hvis enhederne er tæt på bygningen, f.eks. på en altan, er beskyttelsesklasser som IP23 eller IP44 nok. Enheder, der udsættes for vind, regn eller sne, kræver beskyttelse af klasserne IP54, IP55 eller IP67.

Bemærk: De nævnte forskrifter er blot et udpluk af de vigtigste lovkrav. Du kan læse detaljerede oplysninger om dette i de anførte – og muligvis andre – samlinger af lovtekster. Ved implementering i virksomheden kan og bør eksperter konsulteres i tvivlstilfælde.

Billedkilde:
© gettyimages.de – vgajic
© gettyimages.de – urbancow