Lesezeit: 6 Minuten

Hække er nogle af de mest populære elementer i arbejde med og design af haven. De fungerer som naturlige beskyttere af privatliv og fungerer som buffer mod støj og kan samtidig adskille forskellige områder i haven fra hinanden på en dekorativ måde. Derudover er hækken et yndet levested for insekter og forskellige fuglearter, som bruger den til at finde føde. Andre dyr bruger den som gemmested eller som hi for vinteren som for eksempel pindsvin eller harer.

For at det skal forblive sådan skal en hæk passes godt: Udover vanding og tilførsel af næringsstoffer (for eksempel via kompost eller den rette gødning) spiller hækklipning en vigtig rolle for, at hækken kan udvikle sig hensigtsmæssigt og sundt. Hækkene beskyttes her mod tilgroning ved enten at foretage en regelmæssig tilklipning eller understøttes ved hjælp af en beskæring i den tætte vækst.

Hvis du selv ønsker at klippe din hæk, bør du overveje følgende faktorer:

 • Hvornår er det bedste tidspunkt at klippe hæk?
 • Hvor ofte skal man klippe hæk?
 • Hvilke værktøjer og klippeteknikker egner sig bedst til det?

I denne guide har vi samlet de vigtigste informationer og tips til dig vedrørende disse spørgsmål.

Hvorfor er hækkeklipning så vigtig?

En hæk består af enkelte buske eller småtræer, der er plantet så tæt på hinanden, at de gradvist kan vokse sammen og danne en tæt hæk. Uden almindelig og regelmæssig hækklipning ville enhver busk eller trævækst vokse sig højt og (afhængigt af den pågældende planteart) udvikle en mere eller mindre bar stamme med en tæt bladkrone i toppen. Ønsker du en tæt grøn hæk, der både kan fungere som pynteskærm i haven og som levested for dyr, bør man naturligvis undgå dette. Det er præcist her, at hækklipning kommer ind i billedet. Der sondres mellem to forskellige typer:

 • Form- eller plejeklip: For at opnå en jævnt lukket hæk er det nødvendigt, at man klipper de små træer eller buske regelmæssigt. Derfor afkortes nye, hurtigtvoksende skud i bestræbelserne på at skabe en jævn overflade.
 • Beskæring: For at undgå at ældre hækplanter ikke blot vokser opad og hækken ender med at fremstå hul eller misformet i det nedre område, foretages en stærk tilbageklipning af grenene eller også foretages en hård beskæring. Det betyder, at der kun er omkring 10 til 15 cm tilbage af grundstammen, som så kan danne nye skud, der vokser inderst i hækken.

Alle hækplanter (undtagen gran!) har brug for en gennemgribendetilbagebeskæring efter cirka 10 til 20 år, hvor hele hækken beskæres. Du kan genopbygge ældre, hullede løvfældende hække eller blomstrende hække, der ikke længere har blomster fra bunden. Klip om muligt ikke hele hækken på en gang med en klipning, men forsøg altid at tage dem sektion for sektion gennem årene. På den måde bevares hækkens udseende samt beskyttende funktion, og hvem end der bor inde i hækken får tillige love til at bevare sit levested.

Hækkearternes forskellige beskæringer

Hækklipningens timing, hyppighed og form er afgørende for at skabe en smuk, jævn og tæt hæk. Men hvornår, hvordan og hvor ofte det er bedst at få klippet hækken, afhænger af hækketypen – alt efter om det er buske eller gran, om de blomstrer eller er stedsegrønne, om de skyder hurtigt op eller vokser langsomt og bredt. De forskellige krav til hækklipning begynder i det første år efter plantning:

HækkeartVækstkarakteristiskaEksempel Klipning
Buskehøj• Liguster
• Tjørn
• Snebær
• Ahorn
• Skær hårdt ned i de første år, så planterne spirer kraftigt i bunden
• Beskær regelmæssigt de nye skud tilbage, så planterne kan forgrene sig godt
• De yderste skud må ikke nå deres endelige højde for hurtigt
Buskebusket• Avnbøg
• Hassel
• Bøg
• Beskær større si-deskud med om-kring en tredjedel og fjern små gre-ne for at fremme højdevækst
• Senere beskæres der kun i vækstsæsonen
Gran • Thuja
• Cypres
• Taks
• Hold igen med klipningen i de første par år, således at de unge planter kan slå god rod
• Forkort derefter sideskud efter behov
Forkort aldrig hovedskud, da det ikke kan spire igen på nåletræer.

Du bør generelt klippe alle unge hække omhyggeligt de første par år og bygge dem langsomt op, så den ønskede højde og bredde kan opnås. Præcis hvad du skal være særligt opmærksom på afhænger af de respektive hækkearters egenskaber.

Hvornår bør man klippe hæk?

Hvornår klipper man bøgehæk, ligusterhæk og andre hække? Ønsker du at beskære dine hække kraftigt eller tilbageskære dem radikalt, skal du som udgangspunkt gøre dette inden 1. marts. Det hænger på den ene side sammen med, at planterne klarer netop denne beskæring godt og hurtigt da de kan spire igen i løbet af foråret, således at man igen kan se en grøn hæk om sommeren. Den anden grund er, at Naturstyrelsen i Danmark anbefaler, at manundlader at klippe og beskære hækken i efteråret. Det skyldes, at hækken her stadig er i vækst og sætter nye skud, som ikke vil kunne nå at afmodne inden vinteren. Derfor vil der være en stor risiko for frostskader på hækken.

Anbefalingen gælder både offentlige og private haver. Det er i princippet muligt at klippe hæk i perioden, men der bør som maksimum kun foretages let korrigerende trimning og vedligeholdelse i bestræbelserne på at beskytte ynglefugle og andre beboere i hækken. For disse topiære beskæringer skal du fokusere på dine planters vækst- og blomstringsegenskaber:

 • Mange løvfældende træer har deres vigtigste vækstfase i maj og juni. De unge skud klippes derefter til i slutningen af juni til midten af juli.
 • Dekorative blomstrende hække som forsythia, syren, havtorn eller jasmin tilbageklippes efter blomstringsperioden.
 • Stedsegrønne hække bør klippes i sensommeren for at forhindre harpiksdannelse el-ler en anden vækstfase.

Det kan være nødvendigt at foretage en formklipning om året på meget stærke og hurtigtvoksende hække som for eksempel avnbøg eller liguster. I dette tilfælde anbefales det første klip om foråret og det andet efter sommeren.

Uanset tidspunktet, skal du på forhånd altid have undersøgt, om der er fuglereder eller aktuelle beboere i hækken, før du klipper din hæk.

Hæk klipning: Instruktioner

 1. Vent til at vejret er passende

  Hæk klipning bestemmes ikke kun ud fra lovbestemmelser eller hækkearternes vækstadfærd, vejret spiller også en rolle. Ligesom du ikke bør klippe dine hække på varme sommerdage, bør du heller ikke klippe dem på kolde vinterdage, når der er frysegrader eller når det regner. Både stor varme og kraftigt sollys såvel som for meget fugt og tempe-raturer under fem minusgrader kan skade de nybeskårede skud.

 2. Indstil hækkens højde

  Brug et stykke snor til at strække en lige linje i den ønskede højde, som du senere kan følge med din hækkeklipper for at få en pæn afslutning på hækken. Find ud af, hvad den maksimale højde for hække er i dit lokalområde. Ofte må den ikke være mere end 1,80 meter eller 2 meter.

 3. Vertikal form på hækken

  En hæk må aldrig være bredere i toppen end forneden eller vokse lige op. Det ville resultere i, at de nederste grene får for lidt sollys og visner bort. Du bør derfor altid klippe din hæk i en let trapezformet facon, så dens tværsnit bliver smallere mod toppen.

 4. Beskæring af hækken

  Hvis du vedligeholder hækken ved at klippe den en eller to gange om året, bør du kun klippe de nye skud og skære ned med cirka en halv til to tredjedele. Klipper du længere, vil det tage meget længere tid, før der dannes nye skud, og visse hækketyper (for eksempel gran) vil slet ikke give nye skud, hvis de tilbageskæres helt ind til det gamle træ.

Værktøj til hækkeklipning

Der findes flere forskellige haveredskaber til at klippe hække med. Både grentykkelsen og de forskellige hækketypers væksthøjde afgør, hvilken af redskaberne, som er bedst at bruge:

 • Beskæringssaks: En normal beskæringssaks er tilstrækkelig til buskrydning af mindre buske og til at trimme unge skud. Den er også ideel til storbladede løvfældende hække, hvor for mange blade klippet med en stor hækkeklipper ville blive brune
 • Manuelle hækkeklippere: Med en manuel hækkeklipper har du et kraftfuldt værktøj, der hurtigt får sat skik på store, tilgroede hække igen. En manuel hækkeklipper fungerer godt til små og mellemhøje hække. Den er praktisk og når også godt ud til svært tilgængelige steder.
 • Motoriserede hækkeklippere: Med en motoriseret hækkeklipper, skal du bruge væsentligt kortere tid på at klippe din hæk. Med en elektrisk hækkeklipper er du godt rustet til havearbejde, fordi de ledningsfrie og elektriske hækkeklippere er brugervenlige og opererer uden større støjgener. Brugen af ​​en brændstofdrevet hækkeklipper (benzin eller diesel) er derimod forbundet med et højt støjniveau. Fordelen er dog, at de er meget kraftigere og derfor også egner sig til meget store hækarealer som for eksempel i offentlige parker eller på virksomhedsarealer.
 • Teleskop-hækkeklippere: Disse motoriserede hækkeklippere er udstyret med et teleskophåndtag, således at du kan forme og klippe selv de højeste hække allerøverst.

FAQ til hæk klipning

Hvornår skal man klippe sin hæk?

Det rigtige tidspunkt for hækkeklipning afhænger af din hæks vækst og blomstringsegenskaber:
• Mange løvfældende træer har deres vigtigste vækstfase i maj og juni. De unge skud klippes derfor til i slutningen af juni til midten af juli.
• Dekorative og blomstrende hække som for eksempel forsythia, syren, havtorn eller jasmin tilbageklippes efter blomstring.
• Stedsegrønne hække bør klippes i sensommeren for at forhindre harpiksdannelse el-ler anden vækstfase.

Hvornår er det tilladt at klippe hæk?

Der er ingen lov om præcise tidspunkter for hæk klipning i Danmark, men der er dog visse anbefalinger. Eksempelvis anbefales det, at man undlader at klippe hæk i september og oktober, da hækken herefter kan sætte nye skud, som ikke vil kunne nå at afmodne inden vinteren. Det kan give frostskader til hækken. Kan man klippe hæk i december så? Ja, det kan man i teorien, men her bør man overveje vejrliget. Står græsplane og hæk dækket med sne, så bør man først vente på bedre vejrforhold.

Hvor ofte kan man klippe sine hække?

En beskæring ned til stokken er kun nødvendig, hvis hækken er meget beskadiget, det vil sige, hvis den er skæv, har store huller eller bare pletter. En formklipning om året er nor-malt tilstrækkelig hækpleje. Til hurtigtvoksende hække kan du lave en ekstra formklipning om efteråret.

Billedkilde:
© gettyimages.de
 – PhanuwatNandee, Juefraphoto, SrdjanPav